A l’Institut de Diagnòstic per la Imatge la nostra missió principal és la gestió, l'administració i l’execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear. Som una empresa pública, adscrita al CatSalut,  la primera creada a l’empara de les previsions contingudes en la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya.

A les nostres unitats realitzem els següents tipus d’exploracions i procediments:

· Densitometria
· Ecografia
· Gammagrafia i SPECT-TC [Medicina Nuclear]
· Mamografia
· Ortopantomografia
· PET-TC [Tomografia per Emissió de Positrons]
· Procediments Intervencionistes guiats per la imatge [Eco, Esterotàxia, TC i RM]
· Radiologia Convencional amb i sense contrast
· Radiologia Intervencionista Vascular
· Ressonància Magnètica [RM]
· Telediagnòstic [RM i TC]
· Teràpia Metabòlica
· Tomografia Computada [TC]

Mès informació