Els nostres centres es troben distribuïts en el territori per tal d'oferir uns serveis propers als ciutadans i als professionals, tant en l’àmbit de l’atenció hospitalària, com en de l’atenció primària de salut i d'altres línies assistencials.

El nostre model assistencial es basa en aconseguir aportar el màxim de valor afegit, proporcionant una elevada qualitat tècnica, junt amb les actituds, els coneixements dels nostres professionals i amb el suport de la tecnologia necessària.