• Imprimeix

IDI · Gerència i Serveis Corporatius

Gerència

Gerent: Dr. Miquel Gómez Clares 


La gerència és la màxima responsable dels processos vinculats amb la planificació i desenvolupament estratègic marcats pel Consell d'Administració de l’IDI. El gerent és nomenat  pel consell d’administració i té la responsabilitat d’assolir els objectius i resultats previstos per l’empresa dins del marc general d'actuació marcat pel Consell d'administració i pels Estatuts de l’empresa. Té com a responsabilitats directes les atribuïdes en l’article 9 dels Estatuts de l’IDI.

Addicionalment la gerència assumeix la responsabilitat directa dels processos que tenen a veure amb:

  • Processos estratègics: Línies estratègiques | Cartera de serveis | Atenció als clients | Aliances estratègiques | Comunicació imatge | Qualitat. 
  • Processos de negoci: Recerca i innovació. 
  • Processos de suport: Aspectes jurídics.

La gerència rep el recolzament dels processos de suport fonamentals pel funcionament i desenvolupament de l’entitat


Estan formats per les següents direccions:

L’estructura organitzativa de l’IDI es conforma al voltant dels processos de negoci de Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear. 

El processos de negoci de Diagnòstic per la Imatge s’estructuren en divisions localitzades geogràficament al voltant de: Barcelona, Girona, Lleida, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud,Tarragona i Terres de l’Ebre.

El procés de negoci de Medicina Nuclear s’estructura en una única divisió a nivell de tot Catalunya.


Estan formats per les següents direccions:

 

Adreça postal:

Institut de Diagnòstic per la Imatge
Parc Sanitari Pere Virgili
Carrer Esteve Terradas, 30 -Edifici Mestral 2a planta-
08023 Barcelona

Correu electrònic:  gerencia@idi.gencat.cat 

Tel. 93 259 41 89


Altres telefons de contacte

. Assessoria Jurídica: Selva Caja Mezquita - Tel.  93 259 41 77
. Secretaria Tècnica: Manel Moreno Bartrolí - Tel. 93 259 42 10
. Gestió de recerca i innovació: Josep Puig Alcàntara - Tel. 93 259 41 89
. Comunicació i imatge: Silvia Ballester Esteve - Tel. 93 259 41 98

Mapa Situació

IDI · Gerència i Serveis Corporatius