• Imprimeix

IDI · Terres de l'Ebre


Responsable IDI · Terres de l'Ebre:  Fernando García Lorente


Som la unitat organitzativa que realitza els serveis de diagnòstic i terapèutica per la imatge a les comarques de Terres de l’Ebre.

Treballem conjuntament amb els serveis hospitalaris i els equips d’atenció primària de salut per tal de garantir la continuïtat i qualitat assistencial.

Disposem de la distribució tècnica i de la tecnologia adequada per satisfer les necessitats diagnòstiques i terapèutiques dels pacients als que donem servei. 

Destaquem

ICS Terres de l'Ebre

Web ICS-Terres de l'Ebre

En què consisteix cada prova

Informació sobre en què consiteix cada prova de Canal Salut · Diagnòstic per la Imatge · Gencat

Radiologyinfo.org

Informació sobre proves radiològiques de l'RSNA i l'ACR


Prestem els nostres serveis en diferents centres i hospitals de les comarques de les Terres de l’Ebre.

Ens podeu trobar a:

 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta [Tortosa]
Carrer d’Esplanetes, 44-58 - 43500 Tortosa, Tarragona

Telèfon de contacte:
Unitat de Radiodiagnòstic. Tel. 977 44 80 78


Centre d’atenció Primària ‘Baix Ebre’ [Tortosa]
Av. Colon, 16-20 - 43500 Tortosa

Telèfon de contacte:
Unitat de Radiodiagnòstic. Tel. 977 50 26 38

Mapa de localització

IDI · Terres de l'Ebre

Som un equip multidisciplinar de professionals especialitzats en l’atenció al pacient que precisa de proves diagnòstiques o terapèutiques que es basen en la imatge mèdica, al Centre IDI-Terres de l’Ebre realitzem exploracions de:

 


 L’equip està format per:

 • Metges especialistes en radiodiagnòstic
 • Tècnics especialistes en radiologia
 • Diplomats universitaris en infermeria
 • Assistents
 • Personal administratiu

 

Els nostres professionals disposen de les aptituds, actituds, capacitats i formació per tal de poder realitzar les proves diagnòstiques necessàries amb la major qualitat i eficàcia, tenint en compte i escoltant les inquietuds, els dubtes i les preferències dels pacients i usuaris.

Treballem al costat dels metges de capçalera i els especialistes mèdics que són els què determinen la necessitat de les proves que realitzem.

En què consisteix cada prova

Canal Diagnòstic per la Imatge · Canal Salut


 • On fem les proves?

En el moment que li donem dia i hora li indicarem on haurà d’anar per realitzar-se l’exploració dins de les diferents unitats del Centre IDI-Tarragona i Terres de l’Ebre existents.

La nostra presència en el territori ens permet apropar les exploracions més freqüents al seu lloc de residència. Per altre banda, les unitats que es troben en els hospitals, disposen de la tecnologia específica per a realitzar tècniques i tractaments que precisen el suport que ofereix aquest tipus de centre. Així doncs, per la necessitat de l’especialització tant dels professionals, com dels equipaments, algunes exploracions o tractaments només es fan en determinades unitats. Per tant és possible que la prova que li ha demanat el seu metge, no li puguem fer en el mateix centre on es visita habitualment.

És important revisar la citació per saber exactament on serà atès.


 • Qui demana la prova?

El seu metge especialista o de capçalera és qui sol·licita l’exploració o tractament per la imatge, per tal de disposar de més i millor informació sobre el seu diagnòstic.

Per tant, són exploracions i proves que no pot sol·licitar directament el pacient.


 • Com pot saber quan i on li farem la prova demanada ?

L’avisarem del dia i hora i on li farem l’exploració (habitualment per carta o per telèfon) aleshores li informarem de la preparació necessària per a realitzar-se la prova.

En algun cas és possible que per causes imprevistes, s’hagi d’anular la cita. Aleshores l’avisarem amb temps suficient i li proposarem una altre dia i hora.


 • Es pot canviar el dia o l’hora de la prova?

Si el dia i hora que li ha estat assignat no li és possible assistir, pot demanar canvi de dia i hora contactant per telèfon a la unitat i procurarem adaptar-nos a la seva necessitat. Tingui en compte que hi ha certa complexitat alhora de realitzar les programacions, així que li demanen que eviti canviar la cita assignada a no ser estrictament necessari.


 • En cas que no pugui venir?

En el cas que no pugui assistir el dia i hora programats, li demanem que ens avisi amb la màxima antelació possible per tal de poder atendre a una altra persona.


 • Que ha de portar?

Ha de portar la seva targeta sanitària del CatSalut o de la seva comunitat autònoma. També és aconsellable que porti un altre document d’identitat (DNI, passaport...)


 • Un cop arribi que ha de fer?

És important que tingui present a quina unitat l’han citat i la seva ubicació dins de l’hospital. En el moment de donar-li dia i hora se li indicarà la ubicació de la unitat.

Un cop arribi a la zona indicada, trobarà un monitor on haurà de passar la seva targeta sanitària i li indicarà a on esperar-se i a quina sala es realitzarà la prova.

Tingui en compte que les proves no es realitzen segons l’ordre d’arribada, si no que depèn del tipus d’exploració, dels professionals que l’han de fer i de l’especialitat.

En cas de dubte, estem a la seva disposició en els espais de recepció – secretaria.


 • Que és el consentiment informat?

En algunes exploracions, el metge que li ha dement la prova li haurà donat un document anomenat Consentiment Informat (aquest document li ajudarà a disposar de la informació necessària sobre el que li farem, i vostè podrà decidir que se li faci o no). Ha de portar el full signat el dia de la prova i caldrà que el lliuri a la recepció – secretaria o a la persona que li fa la prova. En cas que necessiti algun aclariment addicional pot fer les consultes que calguin al nostre personal.

El Consentiment Informant és un document on s’explica la prova a realitzar, quina informació pot aportar i quins beneficis i riscos es poden presentar. Cal complimentar-lo per les exploracions de Tomografia Computada (TC), Ressonància Magnètica (RM), Densitometries, Gammagrafies i altres proves de medicina nuclear.

Si se li ha de practicar algun tipus de intervenció menor, serà el tècnic o el metge radiòleg qui li donarà la informació i el document a signar.

A part d’aquests casos, no ha de portar cap altre paper o document.

Un cop finalitzada la prova, no li lliurarem cap paper, ni document. L’informe del resultat s’integra en el seu historial clínic (Història clínica informatitzada) i arriba directament al seu metge que serà qui l’informarà.


 • Si necessita un justificant

Si necessita un justificant de la seva presència en el nostre servei, s’ha de dirigir als punts de recepció – secretaria, on li facilitaran. Tingui present que es tracta d’un justificant de PRESÈNCIA que, per tal de garantir la confidencialitat, sols indicarà quin dia i quina hora ha entrat al servei i a quina hora s’ha realitzat la prova. No es donaran detalls del diagnòstic, ni del tractament.

Preguntes freqüents

Canal Diagnòstic per la Imatge · Canal Salut

Les proves i exploracions que es fan a IDI · Terres de l'Ebre són les següents:

 

 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

CAP Baix Ebre

  Densitometria

 

 X

  Ecografia

X

 X

  Gammagrafia

 

 

  Mamografia

X

 

  Mamografia i esterotàxia

 

 

  Ortopantomografia

 

 X

  Radiologia amb contrast

 X

 

  Radiologia simple

X

 X

  Ressonància Magnètica

X

 

  Tomografia Computada

X

 

  Telecomandament

X