• Imprimeix

Consell d'Administració

El Consell d'Administració és l'òrgan de govern de l'IDI.


El Capítol III, Articles 5, 6, 7 i 8  dels Estatuts publicats al DOGC Núm. 6834 de data 19 de març de 2015, recull les seves funcions i característiques. 

 El Consell d'Administració està format pels següents membres:

President

José Jerónimo Navas Palacios · Institut Català de la Salut

 

Vicepresident

Lluis Franch Viñas · Gerent Regió Sanitària Barcelona.  Servei Català de Salut 

Vocals

Candela Calle Rodríguez · Directora Gerent. Institut Català de la Salut
Maria Asunción Hernández Roche · Subdirectora General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Eva Sánchez Busqués · Directora Àrea de patrimoni, Inversions i Recursos Humans. Servei Català de la Salut 
Ivan Planas Miret · Gerent Serveis Assistencials · Servei Català de la Salut 
Ana Maria  Clopes Estela · Directora Suport Assistencial · Institut Calatà de la Salut 
Angel Vidal  Milla · Adjunt a la Direcció General. Institut Català d’Oncologia
Jordi Cortada Echauz · Gerent de la Regió Sanitària de Lleia i de la Regió Alt Pirineu i Aran · Servei Català de Salut
Vicenç Martínez Ibáñez · Gerent  de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Secretària

 Adriana Castillo i Buil · Cap de la Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals. Servei Català de la Salut