• Imprimeix

Missió, visió i objectius

Missió · Gestió, administració i execució dels serveis de diagnòstic d’alta tecnologia mitjançant la utilització de diverses tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.


Visió · És la prestació dels serveis diagnòstics i terapèutics amb un  alt nivell qualitatiu amb la integració de l’organització del DxI del territori per a una millor adequació i eficiència dels recursos sanitaris públics.
El model serà integrador, expert, sostenible, eficient i de qualitat per oferir el millor servei.


Objectius · Prestar assistència als ciutadans mitjançant la utilització de tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.
Desenvolupar programes de recerca i col·laborar amb la universitat i altres institucions competents en matèria de docència i investigació.
Col·laborar amb les administracions públiques amb competència sanitària en l’elaboració d’estudis relacionats amb la tecnologia per la imatge.
Desenvolupar totes les actuacions que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius i de les seves funcions.