• Imprimeix

Qui som

A l’Institut de Diagnòstic per la Imatge [IDI] la nostra missió principal és la gestió, administració i l’execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear. Som una empresa pública, adscrita al CatSalut,  la primera creada a l’empara de les previsions contingudes en la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya,

A les nostres unitats realitzem els següents tipus d’exploracions i procediments:

· Densitometria
· Ecografia
· Gammagrafia i SPECT-TC [Medicina Nuclear]
· Mamografia · Ortopantomografia · PET-TC [Tomografia per Emissió de Positrons]
· Procediments Intervencionistes guiats per la imatge [Eco, Esterotàxia, TC i RM]
· Radiologia Convencional amb i sense contrast
· Radiologia Intervencionista Vascular
· Ressonància Magnètica [RM]
· Telediagnòstic [RM i TC]
· Teràpia Metabòlica
· Tomografia Computada [TC]

Ho fem mitjançant la utilització de les tècniques més avançades, generalitzant la seva aplicació i contribuint d’aquesta manera a millorar l’assistència i qualitat que rep el pacient. Apliquem criteris d’eficiència, qualitat, garantia de l’adequació i accessibilitat dels pacients, tot això és possible gràcies a que comptem amb els equipaments i les infraestructures tecnològiques més avançades, junt amb un equip humà professional altament qualificat. A més, participem en projectes d’innovació tecnològica, en el desenvolupament de la recerca i en el foment de la docència.

Des de l’IDI contribuïm així, al progrés científic i social, a través de la generació i difusió de coneixement i la innovació.