Per a nosaltres la Qualitat del servei no és solament un objectiu general, sinó que és un compromís ètic de la nostra organització, la nostra manera de treballar i el nostre estil de fer les coses.