En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat es publica la informació sobre la nostra institució per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

Si no trobeu la informació que busqueu, podeu fer-nos una petició d’accés a la informació pública seguint les indicacions d'aquest enllaç.