• Imprimeix

Convenis de col·laboració i encàrrecs vigents

 

DATA INICI DATA FI TIPUS PARTS OBJECTE
02/07/2018 Indefinida CONVENI DE COL·LABORACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON  DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS), FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON (VHIR), FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL HEBRON (VHIO), UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT CATALÀ DE FARMACOLOGIA (ICF), BANC DE SANT I TEIXITS (BST)   Creació del Consejo rector del IIS IR-HUVH, com a òrgan de govern del mateix, i en compliment de l'article 4 a) del Real-decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'institituts d'investigació biomèdica o sanitària. Relacionat amb el conveni de 29 de juliol de 2003
30/07/2018 19/09/2018 ENCARREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI PARC SANITARI PERE VIRGILI (PSPV) Encarrec a mitjà propi ús de sala Auditori Dr. Enric ranau i folch (Sala TIC's) els dies 6,7,12,13,14, 17, i 19 de setembre per realitzar la formació de SAP s4hana previ a la seva posada en marxa 
27/09/2018 26/03/2019 ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA (CSC SA) Encàrrec a mitjà propi instrumental per a la prestació d'un servei en l'àmbit de recursos humans
10/06/2018 31/12/2018 ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (CTTI) Encàrrec a mitjà propi per la prestació de solucions de tecnologies de la informació i comunicacions de caràcter recurrent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. TEEC
22/05/2018 31/12/2018 ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA (CSC SA) Encàrrec de gestió per a la prestació dels serveis de protecció de dades
29/06/2018 19/05/2019 ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA (CSMS) Encàrrec de gestió per a la prestació del servei de diagnòstic per la imatge mitjançant telediagnòstic per tomografies computeritzades urgents i per la realització d'exploracions de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear.
01/06/2018 31/12/2018 ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (CTTI) Encàrrec a mitjà propi per la prestació de solucions de tecnologies de la informació i comunicacions de caràcter recurrent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
24/05/2018 31/12/2018 ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (CTTI) Encàrrec de gestió per a la prestació de solucions de tecnologies de la informació i comunicacions de caràcter recurrent del CTTI de la Generalitat de Catalunya
01/03/2018 31/12/2018 ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Encàrrec Gestió compartida del diagnòstic per la Imatge i la Medicina Nuclear en l'àmbit dels territoris no integrats 2018
29/01/2018 31/12/2018 ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Pròrroga Encàrrec de gestió entre ICO-IDI per la prestació de serveis sanitaris de suport diagnòstic de radiodiagnòstic i medicina nuclear per als diferents centres de l’ICO
02/01/2018 31/12/2018 ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA (CSC SA) Encàrrec de gestió per a la prestació  de serveis d'assessorament jurídic i tramitació administrativa en l'àmbit de la contractació pública 
12/02/2018 31/12/2018 ENCÀRREC DE GESTIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) Addenda ampliació termini Conveni d'encàrrec de gestió entre l'IDI i la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta per al Desenvolupament del projecte "Imagenoma de l'envelliment"
13/06/2018 13/06/2018 ADDENDA AL CONVENI HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL (HC) Addenda al conveni, s'estableix pròrroga expressa. Vigència fins 13/06/2018 i s'addenda contracte encarregat tractament de dades. 
01/01/2018 31/12/2018 ACORD INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Regulació de l'ocupació i utilització dels espais situats a l'Edifici Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, i el repartiment dels costos derivats de l'ocupació per part de l'IDI que té l'ICO assignats dins l'hospital. 
18/06/2018 Indefinida ACORD SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut) Cessió gratuïta d'ús a l'IDI la unitat Radiològica Digital sense suspensió de sostre, amb referència 1140030500, model FDR SMART F amb detector D-Evo, de Fujifilm Europe GMBH, ubicada a l'EAPP Mas d'Enric , del Catllar
01/01/2018 31/12/2018 CONVENI FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA (FHOCG) Conveni de col·laboració per a la promoció de la millora de l’accessibilitat, el manteniment del contínuum assistencial, la reducció de temps d’espera en el diagnòstic per la imatge i medicina nuclear en relació a la Aliança Estratègica formalitzada per la FHOCG i l’IDI
01/04/2018 31/12/2018 CONVENI UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG) Conveni de col·laboració científica entre el laboratori de gràfics i imatge de l'Institut d'informàtica i Aplicacions de l'UDG i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge - Starviewer
30/05/2018 29/05/2022 ACORD DEPARTAMENT DE SALUT Acord per a la cessió i el tractament de les dades dels professionals sanitaris per al seu accés a la biblioteca Virtual del sistema Sanitari Públic de Catalunya.
01/01/2018 31/12/2018 CONVENI INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Pròrroga per la cessió d'espais i el repartiment de costos derivats de l'ocupació d'espais per l'any 2018 Hospital Duran i Reynals
01/01/2018 31/12/2018 CONVENI FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA (FHOCG) Conveni de col·laboració per a la transmissió de coneixements i potencialment de la millora professional en el diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear en relació a la Aliança Estratègica formalitzada per la FHOCG i l’IDI
15/03/2018 31/12/2018 ADDENDA INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Pròrroga 2018 protecció radiològica Girona
19/03/2018 31/12/2018 CONVENI PARC SANITARI PERE VIRGILI Conveni cessió d'espais PSPV 2018
18/05/2018 Indefinit CLÀUSULA ADDICIONAL 8a SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut) Clàusula addicional vuitena Protecció de Dades CatSalut 
18/05/2018 Indefinit CLÀUSULA ADDICIONAL 7a SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut) Clàusula addicional setena Transparència CatSalut 
19/03/2018 31/12/2018 ENCARREC DE GESTIÓ PARC SANITARI PERE VIRGILI Conveni per l'encàrrec de gestió entre el PSPV i l'IDI per la cessió d'espais
17/01/2018   ADDENDA TANCAMENT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) - INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Acord tancament del conveni de col·laboració de protecció radiològica entre ICS-ICO-IDI
26/02/2018 màxim 26/02/2022, excepte denúncia per escrit amb pre-avís 30 dies ALIANÇA ESTRATÈGICA HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS (HUSJR) Aliança estratègica en relació al marc de col·laboració mútua per la prestació de serveis diagnòstics i/o terapèutics de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear
26/02/2018 Lligat a la realització de les obres Exp 2017-20 ACORD COL·LABORACIÓ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Acord col·laboració entre Gerència Territorial de Barcelona de l'ICS i l'IDI per a la realització de les obres de reforma de la planta subsòl del CAP Manso
01/01/2018 31/12/2017 ADDENDA TANCAMENT LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE Addenda tancament de l'acord entre l'IDI i Logaritme per la prestació de serveis auxiliars per als seus centres sanitaris, 2017
21/12/2017 31/12/2018 CONVENI PARC SANITARI PERE VIRGILI (PSPV) Conveni cessió d'espais PSPV 2017
01/01/2017 31/12/2017 ADDENDA SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut) Clàusula addicional sisena pel tractaments de medicina nuclear (Regió Sanitària de Lleida)
29/12/2017 31/12/2017 ADDENDA PRÒRROGA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Pròrroga i modificació al Conveni col·laboració entre l’ICS i l’IDI de 17 abril 2013 per la gestió compartida del diagnòstic per la Imatge i la medicina nuclear en l’àmbit territorial de Girona
29/12/2017 31/12/2017 ADDENDA PRÒRROGA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Pròrroga i modificació al Conveni col·laboració de 17 d'abril de 2013  entre l’ICS i l’IDI per la gestió compartida del diagnòstic per la Imatge i la medicina nuclear en l’àmbit territorial de Tarragona i Terres de l’Ebre
15/11/2017 El necessari per a realització de les obres  CONVENI INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) - INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Conveni de col·laboració per a la cessió d’espais entre l’ICS, l’ICO i l’empresa pública IDI  per a les  obres de reforma a l´edifici de govern i l´adequació d´espais per a la implantació d´una nova unitat PET/TC a l´Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona
11/10/2017  11/10/2020 CONVENI UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG) Promoure la relació en termes de docència i de recerca en ciències de la salut entre l'IDI i la Facultat de Medicina de la UdG, afavorint l'intercanvi de coneixement i d'informació d'interès mutu.
01/01/17 01/07/2018 ALIANÇA ESTRATÈGICA FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA (FHOCG) Marc de col·laboració mútua per a la prestació de serveis diagnòstics i/o terapèutics de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear
24/07/2017 31/05/2020 CONVENI AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA (ATC) Conveni entre l'Agencia Tributaria de Catalunya i l'IDI per la Homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic
01/07/2017 01/01/2018 ADDENDA PRÒRROGA UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG) Pròrroga conveni col·laboració científica entre IDI-UDG
07/07/2017 Indefinida CONVENI INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IAS) Conveni de col·laboració per la cessió de equipament Ressonància magnètica 1,5t HSX Echospeed 16C de IAS a IDI
13/06/2017 13/06/2018 ADDENDA PRÒRROGA CONSORCI SANITARI INTEGRAL (CSI) Addenda pròrroga encàrrec de gestió entre el Consorci Sanitari Integral i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge per la prestació del servei de diagnòstic per la imatge de TC i RM a l’Hospital Dos de Maig i al CAP Sagrada Família
18/05/2017 18/05/2018 ADDENDA PRÒRROGA CONSORCI SANITARI INTEGRAL (CSI) Addenda de pròrroga a l'encàrrec de gestió per a la realització de proves de densitometries de l'hospital dos de maig del Consorci Sanitari Integral
01/06/2017 02/06/2025 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) Regular la col·laboració científica entre IDIBELL i l'IDI en aquells aspectes referents a la recerca, desenvolupament i innovació que siguin d'interès comú i en el marc de cada institució. Les relacions que es derivin del present conveni de col3laboració es materialitzaran a través d'addendes en el present conveni, les quals podran consistir en encàrrecs de mitjà propi (previ compliment dels requisits estipulats legalment) o en convenis, en funció de les relacions que estableixin les parts. 
24/07/2017 31/05/2020 CONVENI AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA Compliment de l'AG 25 d'abril de 2017 pel qual es crea el Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat i establir un marc general de col3laboració que articuli les relacions entre l'ATC i l'IDI. 
01/07/2017 01/07/2018 ADDENDA UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG) Pròrroga al conveni "Starviewer" codi 1-13
07/07/2017 Indefinida CONVENI INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IAS) Cessió ús equipament, material amortitzat i sense valor comptable
13/06/2017  13/06/2018 CONVENI HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL (HC) Realització per part de l'IDI de la prestació del SDPI segons es descriu a l'annex 1, mitjançant el procediment de telediagnòstic pels TCs urgents i altres exploracions de diagnòstic per la imatge que es puguin considerar necessàries, prèvia sol·licitud dels diferents professionals sanitaris de l'Hospital de Campdevànol (HC) d'acord amb els preus unitaris corresponents que s'adjunten com annex 2.
26/05/2017  26/05/2021 CONVENI SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut), INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS), GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT (GIPSS), XARXA SANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA DE TARRAGONA (XSSST)- FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I TANTA TECLA, FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA, FUNDACIÓ DE CENTRES ASSISTENCIALS I D'URGÈNCIES DE TARRAGONA-, GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS SA (GPHV), HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SAM (HSJR) I FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT (FSS), INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO),  INSTITUT PERE MATA (IPM), SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES SA (SEMSA) Conveni Marc de col·laboració per la definició i implementació Pla estratègic en atenció sanitària Camp de Tarragona 2016-2020
12/12/2016 12/12/2019 ENCÀRREC DE GESTIÓ FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) Encàrrec gestió entre IDI i Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, per al desenvolupament del projecte "FIS-CONECTIVITAT"
04/04/2017 04/04/2018 CONVENI INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS)- GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (GSS) Conveni entre l'ICS, l'IDI i GSS per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida.
01/01/2017 31/12/2017 ADDENDA PRÒRROGA INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Pròrroga cessió espais H. Duran i Reynals per part de l'ICO any 2017
12/12/2016 11/12/2021 ENCÀRREC DE GESTIÓ IDIBGI Encàrrec gestió entre IDI i Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, per al desenvolupament del projecte "Noves tecnol. aplicables a la clínica per a l'obtenció de biomarcadors d'atròfia i lesions en imatges de RM en pacients amb esclerosi múltiple"
15/11/2017 31/12/2017 CONVENI INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Conveni de col·laboració entre l’IDI i l’ICO per la cessió d’espais en l’edifici de l’ICO de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
09/02/2015  - ADDENDA GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, SAM (GPHVSA) Addenda al contracte per a la realització de proves de suport diagnòstic
09/02/2015 10/02/2017 ANNEXES DEL CONTRACTE GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, SAM (GPHVSA) Annexes del Contracte per a la realització de proves de suport diagnòstic
09/02/2015 10/02/2017 CONTRACTE GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, SAM (GPHVSA) Contracte per a la realització de proves de suport diagnòstic
01/12/2017 01/12/2018 ACORD  INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Acord repartiment de costos derivats de l'ocupació d'espais situats a l'Edifici annex de l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, per a l'any 2017. IDI abonarà a ICO els costos ordinaris ocupació dels espais cedits, quantificat en funció del percentatge ocupació, fixat en un 22%
17/04/2013 31/12/2016 ADDENDA PRÒRROGA I MODIFICACIÓ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Pròrroga i modificació per a l'any 2016 del conveni de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la gestió compartida del diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear en l'Àmbit territorial de Tarragona i Terres de l'Ebre
26/01/2017 31/12/2017 CONTRACTE UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) Contracte pel Servei de realització d'imatges de ressonància magnètica per a l'estudi de la neuroplasticitat en l'edat adulta associada a l'exercici físic i l'entrenament  cognitiu  
17/04/2013 31/12/2016 ADDENDA PRÒRROGA I MODIFICACIÓ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Pròrroga i modificació per a l'any 2016 del conveni de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la gestió compartida del diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear en l'àmbit Territorial de Girona
23/09/2015 31/12/2016 CLÀUSULA ADDICIONAL 3a DEL CONVENI 16-15 SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut) Activitat 2016: Clàusula addicional tercera de Conveni amb CatSalut on s'estableix l'import dels tractaments de medicina nuclear (exclosa regió sanitària de Lleida)
12/12/2016    19/19/2012 ACORD DE COL·LABORACIÓ INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Acord de col·laboració per al desenvolupament del servei de protecció radiològica de l'ICO en l'àmbit de l'àrea metropolitana nord,  entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
17/04/2013 31/12/2015 ADDENDA PRÒRROGA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Pròrroga i modificació per a l'any 2015 del conveni de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la gestió compartida del diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear en l'àmbit Territorial de Girona
10/01/2013 30/06/2017 ADDENDA PRÒRROGA UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG) Pròrroga del conveni de col·laboració científica (Projecte Starviewer) entre el laboratori de gràfics i imatge de l'Institut d'informàtica de la UdG i l'IDI
11/01/2016 11/01/2020 ENCÀRREC DE GESTIÓ FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (FIIBGJT) Conveni marc d'encàrrec de gestió entre l'IDI i Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta
19/10/2009 20/01/2017 ACORD DE TANCAMENT INSTITUT CATALÀ ONCOLOGIA (ICO)- INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS)  Acord de tancament del conveni de col·laboració de protecció radiològica entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
10/11/2016 10/11/2021 CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU Contracte col·laboració IDI - GE per a realitzar visites a la unitat PET i MN de Bellvitge
17/04/2013 06/10/2017 ADDENDA PRÒRROGA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Pròrroga del Conveni de Col. IDI - ICS per a la gestió compartida Àmbit Territorial de Tarragona i Terres del Ebre
23/09/2015 31/12/2016 CLÀUSULA ADDICIONAL 4a del conveni 16-15 SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut) Activitat 2016: Clàusula addicional quarta de Conveni amb CatSalut on s'estableix l'import dels tractaments de l'hipertiroïdisme REGIO Sanitària LLEIDA
23/09/2015 Durada indefinida, mentre estigui vigent el conveni principal CLÀUSULA ADDICIONAL 8a SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut) Clàusula addicional vuitena. Codi Conveni 684812615. Tractament de dades
23/09/2015 Mateixa vigència que el conveni i les seves pròrrogues CLÀUSULA ADDICIONAL 7a SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut) Clàusula addicional setena. Codi Conveni CatSalut 684812615. Transparència
19/10/2009 31/12/2016 ADDENDA PRÒRROGA INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Acord de col·laboració per al desenvolupament del servei de protecció radiològica de l'ICO en l'àmbit de les comarques de Girona, entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
28/07/2005 15/09/2017 CONVENI INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS)  Relacions generals i Activitat
20/07/2016 20/07/2017 ACORD CONTRACTACIÓ CONJUNTA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Contractació conjunta per al servei de manteniment integral dels equips d'electromedicina i alta tecnologia de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i Centre d'especialitats Güell de l'ICS i de l'IDI.
28/01/2016 28/01/2017 ACORD FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANTA PAU (HSCSP) Derivació de pacients pel tractament de càncer diferenciat de tiroides (CDT) en casos excepcionals.
01/06/2016 01/06/2017 CONVENI CONSORCI SANITARI INTEGRAL  Prestació del servei de diagnòstic per la imatge mitjançant telediagnòstic (TC i RM)
18/07/2016 18/07/2017 CONVENI CONSORCI SANITARI INTEGRAL (CSI) Encàrrec de gestió que formalitza el Consorci Sanitari Integral a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la realització del Servei de Diagnòstic per la Imatge de TC i Ressonància Magnètica
01/09/2015 01/09/2017 ADDENDA CONSORCI SANITARI INTEGRAL (CSI) Encàrrec de gestió que formalitza el Consorci Sanitari Integral a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la realització del Servei de Diagnòstic per la Imatge Ressonància Magnètica
20/05/2016 20/05/2017 CONVENI CORPORACIÓ SALUT DEL MARESME I LA SELVA (CSMS) Prestació servei diagnòstic - telediagnòstic per tomografies computeritzades 
07/05/2016 07/05/2017 CONTRACTE FUNDACIO PERE MATA Contractació proves TC cranials ( 74 euros) per prova
01/06/2016 01/12/2016 CONVENI CONSORCI SANITARI DEL MARESME (CSdM) Encàrrec densitometries proves MN i Diagnòstiques
01/10/2007 31/12/2016 ADDENDA PRÒRROGA INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Pròrroga cessió espais per part del ICO any 2016 previ pagament
18/05/2016  - ENCÀRREC DE GESTIÓ CONSORCI SANITARI INTEGRAL (CSI) Encàrrec realització densitometries
14/04/2016 14/04/2017 CONVENI INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) Marc legal de col·laboració per a la realització de projectes investigació
01/01/2003   ADDENDA PARC SANITARI PERE VIRGILI (PSPV) Modificació conveni ús espais  actualitzant el preu per any 2016
10/01/2013 31/12/2016 ADDENDA PRÒRROGA UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG) Projecte de suport Starviewer del projecte del conveni 1 de Gener 2016
14/04/2016  - CONVENI INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) Establir el marc legal per a la realització conjunta de projectes de recerca, que ambdues parts acordin, en l'àmbit de la Neuroimatge i la Salut Mental. Les qüestions econòmiques es concretaran en els projectes específics, instrumentalitzats com a annexes
23/09//2013  - ADDENDA PRÒRROGA Màrqueting Farmacèutic i IDI Conveni de formació - Programa "Contact" Prorroga
06/11/2015  - CONVENI FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA (FHOCG) Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i l'empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la prestació del servei de telediagnòstic per tomografies computades urgents i d'altres informes i per la realització d'exploracions de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear
01/10/2015 CONTRACTE DKV Contracte prestació de serveis per Sociedad sanitària
05/11/2015 CONVENI INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Conveni de col·laboració entre l'ICS i l'IDI per a la gestió conjunta del diagnòstic per la imatge
23/09/2015 ENCÀRREC DE GESTIÓ SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut) Activitat 2015: Contractació 2015 serveis sanitaris + Clàusula Ad. 1a i 2a: HUVH
16/06/2015  - CONVENI INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Cessió temporal instal·lacions Teràpia Metabòlica
27/04/2015  - ACORD COL·LABORACIÓ Q-Diagnòstica Acord marc de col·laboració per el desenvolupament d'activitats, en virtut de les quals QD interessi la prestació de serveis al seu favor per part de l'IDI
31/07/2003  - ACORD CESSIÓ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Cessió gratuïta de l'explotació de l'equipament i de la instal·lació radioactiva de segona categoria de MN ubicada a la planta soterrani de l'Hospital Universitari de Bellvitge (IRA-167), addenda al conveni de col·laboració entre l'ICS i l'IDI de data 31-07-2003
16/03/2015  - CONVENI HUVH Cessió d'espais de l'HUVH a l'IDI per la construcció d'unes habitacions pel tractament de la Teràpia Metabòlica
16/01/2014  - ACORD ADHESIÓ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Adhesió específica a la contractació pel servei de manteniment d'aparells de radiologia de diagnosi per la imatge tramitat per l'ICS
12/11/2014  - ADDENDA AECT-H.Cerdanya Ampliació condicions del Conveni
20/11/2014  - CONVENI INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IAS) Cessió equipaments de radiodiagnòstic per la imatge
16/01/2014  - CONVENI INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Con. Col. Per regular les condicions segons les quals qualsevol de les dues parts es podran adherir als procediments de contractació administrativa que convoqui l'altre
22/12/2014  - CONVENI HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON (HUVH) Conveni Col. Cessió d'espais de l'HUVH a l'IDI per la construcció d'unes habitacions pel tractament de la Teràpia Metabòlica
01/11/2014 CONTRACTE Muralles Salut SLP Prestació de serveis de radiologia convencional
01/09/2014 CONVENI CSH Prestació de serveis sanitaris a clients i afiliats de col·lectiva, entitats de compra col·lectiva i entitats asseguradores vinculades a CSH
01/08/2014  - CONTRACTE BIONEXO Explotació de plataforma tecnològica
17/04/2013  - ADDENDA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Gestió compartida del DI i MN en l'àmbit Territorial de Girona
17/04/2013  - ADDENDA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Gestió compartida del DI i MN en l'àmbit Territorial de Tarragona-Terres de l'Ebre
19/10/2009  - ADDENDA MODIFICACIÓ INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Modificació Acord de col·laboració per al desenvolupament del servei de protecció radiològica de l'ICO en l'àmbit de les comarques de Girona, entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
19/10/2009 31/12/2014 ACORD INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Acord del tancament del conveni de col·laboració de protecció radiològica en l'àmbit de les comarques de Girona, entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
28/05/2014  - ACORD IAS Acord d'intencions inici converses per estudi viabilitat i procediment a seguir per a un acord per la prestació del servei de radiodiagnòstic
02/01/2014 02/01/2015 CONVENI FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA Realització per part de l'IDI de proves de MN sol·licitades pels Hospitals de la Fundació Sant Pau i Santa Tecla
01/01/2014 30/12/2014 CONVENI FSSB Realització per part de l'IDI de proves de Diagnòstic per la Imatge sol·licitades per la Fundació Sociosanitària de Barcelona
17/04/2013 17/04/2014 CONVENI INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Gestió compartida del DI i MN en l'àmbit Territorial de Tarragona-Terres de l'Ebre
17/04/2013 17/04/2014 CONVENI INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Gestió compartida del DI i MN en l'àmbit Territorial de Girona
17/12/2009 31/12/2013 ANNEX XI INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Modificació annex VI Conv. prestació de serveis sanitaris de suport diagnòstic de RM al centre ICO Girona
17/12/2009 31/12/2013 ANNEX V INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Ampliació prestació de serveis sanitaris de suport diagnòstic de PET al centre ICO Girona
17/12/2009 17/12/2011 CONVENI INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Prestació de serveis sanitaris de suport diagnòstic
17/12/2009 17/12/2011 CONVENI INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Prestació de serveis sanitaris de suport diagnòstic
20/06/2007 31/12/2007 CONVENI ICS-GSS Establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida
28/07/2005  - CONVENI INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Relacions generals
28/06/2005  - CONVENI INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) Prestació serveis sanitaris suport diagnòstic
17/07/2003  - CONVENI INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Desplegament del sistema PET per a l'assistència sanitària i per a la recerca experimental clínica a l'HUB
17/07/2003 CONVENI INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (ICO) Desplegament del sistema PET per a l'assistència sanitària i per a la recerca experimental clínica a l'HUB
04/06/2003 CONTRACTE Barnatron Subministrament de dosis radioactives de Flúor-18 a la unitat PET

  Llistat actualitzat a 08/11/2018. Actualització trimestral