• Imprimeix

Convenis de col·laboració i encàrrecs vigents

NÚMERO DATA VIGÈNCIA PARTS OBJECTE
19/17 04/04/2017 1 any ICS-GSS Conveni entre l'ICS, l'IDI i GSS per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida
18/17 01/01/2017 Any 2017 ICO Pròrroga cessió espais H. Duran i Reynals per part de l'ICO any 2017
17/17 01/01/2017 Any 2017 Logaritme Serveis Logístics Encàrrec d'activitat per al 2017 de l'IDI a Logaritme Serveis Logístics, AIE, per a la prestació de serveis logístics, d'emmagatzematge, distribució de tot tipus de subministraments, servei de recollida i tractament de residus Grup III i IV i altres residus, assessorament en política de compres i muntatge armaris i sistemes als centres per a la gestió logística del material
16/17 12/12/2016 5 anys IDIBGI Encàrrec gestió entre IDI i Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, per al desenvolupament del projecte "Noves tecnol. aplicables a la clínica per a l'obtenció de biomarcadors d'atròfia i lesions en imatges de RM en pacients amb esclerosi múltiple"
15/17 27/01/2017 Any 2016 ICS Encàrrec de gestió entre l'ICS i l'IDI per a l'exercici 2016
14/17 19/12/2016 Any 2016 ICO Encàrrec de gestió entre l'ICO i l'IDI per a l'exercici 2016
13/17 06/01/2007 - Treballadors IDI-Lleida Acta de l'acord amb els treballadors de l'IDI-Lleida
12/17 10/02/2015 Mateixa que el contracte Hospital Pius de Valls Addenda al contracte per a la realització de proves de suport diagnòstic
11/17 10/02/2015 10/02/2017 Hospital Pius de Valls Annexes del Contracte per a la realització de proves de suport diagnòstic
10/17 09/02/2015 10/02/2017 Hospital Pius de Valls Contracte per a la realització de proves de suport diagnòstic
08/17 29/12/2016 31/12/2016 ICS Pròrroga i modificació per a l'any 2016 del conveni de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la gestió compartida del diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear en l'Àmbit territorial de Tarragona i Terres de l'Ebre
07/17 26/01/2017 31/12/2017 UB Contracte pel Servei de realització d'imatges de ressonància magnètica per a l'estudi de la neuroplasticitat en l'edat adulta associada a l'exercici físic i l'entrenament cognitiu
06/17 24/12/2016 31/12/2016 ICS Pròrroga i modificació per a l'any 2016 del conveni de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la gestió compartida del diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear en lÀmbit Territorial de Girona
05/17 16/01/2017 31/12/2016 CatSalut Activitat 2016: Clàusula addicional tercera de Conveni amb CatSalut on s'estableix l'import dels tractaments de medicina nuclear (exclosa regió sanitària de Lleida)
04/17 12/12/2016 3 anys ICO-ICS Acord de col·laboració per al desenvolupament del servei de protecció radiològica de l'ICO en l'àmbit de l'àrea metropolitana nord, entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
02/17 06/10/2016 Any 2015 ICS Pròrroga i modificació per a l'any 2015 del conveni de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la gestió compartida del diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear en l'Àmbit Territorial de Girona
01/17 01/01/2017 30/06/2017 UdG Pròrroga del conveni de col·laboració científica (Projecte Starviewer) entre el laboratori de gràfics i imatge de l'Institut d'informàtica de la UdG i l'IDI
27/16 11/01/2016 4 anys FIIBGJT Conveni marc d'encàrrec de gestió entre l'IDI i Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta
26/16 20/01/2016 1 any ICO-ICS Acord de tancament del conveni de col·laboració de protecció radiològica entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
25/16 10/11/2016 5 anys General Electric Contracte col·laboració IDI - GE per a realitzar visites a la unitat PET i MN de Bellvitge
24/16 06/10/2016 1 any ICS Pròrroga del Conveni de Col. IDI - ICS per a la gestió compartida Àmbit Territorial de Tarragona i Terres del Ebre
23/16 26/10/2016 31/12/2016 CatSalut Activitat 2016: Clàusula addicional quarta de Conveni amb CatSalut on s'estableix l'import dels tractaments de l'hipertiroïdisme REGIO Santaria LLEIDA
22/16 01/01/2016 31/12/2016 ICO - ICS Acord de col·laboració per al desenvolupament del servei de protecció radiològica de l'ICO en l'àmbit de les comarques de Girona, entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
21/16 15/09/2016 1 any ICS Relacions generals i Activitat
20/16 20/07/2016 1 any HUG / ICS Contractació conjunta per al servei de manteniment integral dels equips d'electromedicina i alta tecnologia
19/16 28/01/2016 1 any H. Santa Creu i Sant Pau Derivació de pacients pel tractament de càncer diferenciat de tiroides (CDT) en casos excepcionals
18/16 01/06/2016 1 any CSI/H.Moisès Broggi i H.Dos de Maig Prestació del servei de diagnòstic per la imatge mitjançant telediagnòstic (TC i RM)
17/16 18/07/2016 1 any CSI/H.Dos de Maig i CAP Sagrada Familia Encàrrec de gestió que formalitza el Consorci Sanitari Integral a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la realització del Servei de Diagnòstic per la Imatge de TC i Ressonància Magnètica
16/16 01/09/2016 1 any CSI Encàrrec de gestió que formalitza el Consorci Sanitari Integral a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la realització del Servei de Diagnòstic per la Imatge Ressonància Magnètica
15/16 20/05/2016 1 any Corporació de salut del Maresme i La Selva Prestació servei diagnòstic - telediagnòstic per tomografies computeritzades
14/16 07/05/2016 1 any Fundació Pere Mata Contractació proves TC craneals
13/16 01/06/2016 6 mesos H. Mataró / Consorci Mataró Encàrreg densitometries proves MN i Diagnóstiques
12/16 01/01/2016 31/12/16 ICO Pròrroga cessió espais per part del ICO any 2016 previ pagament
11/16 18/05/2016 1 any CSI Encàrreg realització densitometries
10/16 02/01/2016 31/12/2016 Logaritme serveis logístics Servei d'emmagatzematges i altres serveis logístics
09/16 20/05/2016 1 any Corporació de Salut Maresme Prestació serveis (telediagnòstic i exploracions M. Nuclear i Diagnòstiques prèvia sol·licitud)
08/16 04/01/2016 31/12/2016 Institut Recerca VHIR Encàrrec de gestió per a la realització proves PET-RM per projecte recerca
07/16 14/04/2016 1 any Institut d'investigació biomèdica Marc legal de col·laboració per a la realització de projectes investigació
06/16 02/01/2016 02/01/2017 CSI Encàrrec gestió per a la realització de PET
05/16 14/03/2016 Lligat al conveni Parc sanitari Pere Virgili Modificació conveni ús espais actualitzant el preu per any 2016
04/16 01/01/2016 31/12/2016 Institut informàtica i app U. Girona Projecte de suport Starview del projecte del conveni 1 de Gener 2016
01/16 29/02/2016 1 any CSA Encàrrec de gestió que formalitza el Consorci Sanitari Anoia CSA a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge IDI per a la realització d'exploracions i procediments de medicina nuclear
22/15 31/12/2015 31/12/2016 Marketing Farmacèutic Conveni de formació - Programa "Contact" Prorroga
21/15 06/11/2015 1 any Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa Conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i l'empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la prestació del servei de telediagnòstic per tomografies computades urgents i d'altres informes i per la realització d'exploracions de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear
20/15 01/10/2015 31/10/2016 DKV Contrato prestación de servicios por sociedad sanitaria
19/15 05/11/2015 Indefinit ICS  
11/15 16/06/2015 Fins posada en funcionament ICO Cessió temporal instal·lacions Teràpia Metabòlica
6/15 27/04/2015 2 anys Q-Diagnóstica Acord marc de col·laboració per el desenvolupament d'activitats, en virtut de les quals QD interessi la prestació de serveis al seu favor per part de l'IDI
5/15 31/03/2015 - ICS Cessió gratuita de l'explotació de l'equipament i de la instal·lació radioactiva de segona categoria de MN ubicada a la planta soterrani de l'HUBellvitge (IRA-167), addenda al conveni de col·laboració entre l'ICS i l'IDI de data 31-07-2003
3/15 16/03/2015 - HUVH Cessió d'espais de l'HUVH a l'IDI per la construcció d'unes habitacions pel tractament de la Teràpia Metabòlica
20/14 16/01/2014 - ICS Adhesió específica a la contractació pel servei de manteniment d'aparells de radiologia i de diagnosi per la imatge tramitat per l'ICS
19/14 12/11/2014 - AECT - H. Cerdanya Ampliació condicions del Conveni
18/14 20/11/2014 - IAS Cessió equipaments de radiodiagnòstic per la imatge
17/14 16/01/2014 Indefinit ICS Con. Col. per regular les condicions segons les quals qualsevol de les dues parts es podran adherir als procediments de contractació administrativa que convoqui l'altre
16/14 22/12/2014 - HUVH Conveni Col. cessió d'espais de l'HUVH a l'IDI per la construcció d'unes habitacions pel tractament de la Teràpia Metabòlica
15/14 01/11/2014 1 any Muralles Salut SLP Prestació de serveis de radiologia convencional
14/14 10/10/2014 - IAS Conveni Col·laboració per al traspàs del servei de radiodiagnòstic de l'IAS de Girona a l'IDI
13/14 01/09/2014 1 any CSH Prestació de serveis sanitaris a clients i afiliats de col·lectius, entitats de compra col·lectiva i entitats asseguradores vinculades a CSH
12/14 17/09/2014 1 any AECT - H. Cerdanya Conveni de col·laboració entre l'AECT-Hospital de Cerdanya i l'IDI per a la prestació del servei de diagnòstic per la imatge mitjançat telediagnòstic
11/14 - Indefinit BIONEXO Explotació de plataforma tecnològica
10/14 30/07/2014 - ICS Gestió compartida del DI i MN en l'àmbit Territorial de Girona
9/14 30/07/14 - ICS Gestió compartida del DI i MN en l'àmbit Territorial de Tarragona-Terres de l'Ebre
8/14 25/02/2014 - ICO - ICS Modificació Acord de col·laboració per al desenvolupament del servei de protecció radiològica de l'ICO en l'àmbit de les comarques de Girona, entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
7/14 20/01/2014 - ICO - ICS Acord del tancament del conveni de col·laboració de protecció radiològica en l'àmbit de les comarques de Girona, entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
6/14 28/05/2014 - IAS Acord d'intencions inici converses per estudi viabilitat i procediment a seguir per a un acord per la prestació del servei de radiodiagnòstic
5/14 02/01/2014 1 any FHSPiST Realització per part de l'IDI de proves de MN sol·licitades pels Hospitals de la Fundació Sant Pau i Santa Tecla
1/14 30/12/2013 1 any FSSB Realització per part de l'IDI de proves de DxI sol·licitades per la Fundació Sociosanitaria de Barcelona
10/13 11/11/2013 1 any GC Adhesió al model de gestió de tresoreria corporativa "Sistema Cash Pooling"
5/13 29/05/2013 4 anys IDIAP Desenvolupar programes i activitats per promoure la recerca clínica, epidemiològica i serveis sanitaris
4/13 - 1 any ICS Gestió compartida del DI i MN en l'àmbit Territorial de Tarragona-Terres de l'Ebre
3/13 - 1 any ICS Gestió compartida del DI i MN en l'àmbit Territorial de Girona
1/13 - 31/12/2013 UdG Projecte StarViewer
6/12 02/07/2012 31/12/2013 ICO Modificació annex VI Conv. prestació de serveis sanitaris de suport diagnòstic de RM al centre ICO Girona
5/12 02/07/2012 31/12/2013 ICO Ampliació prestació de serveis sanitaris de suport diagnòstic de PET al centre ICO Girona
1/11 21/09/2011 Indefinit ICS Desenvolupament del servei de Protecció Radiològica de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida
2/10 - 2 anys ICO Prestació de serveis sanitaris de suport diagnòstic
3/10 13/12/2010 - - Acord de col·laboració per al desenvolupament del servei de protecció radiològica de l'ICO en l'àmbit de les comarques de Girona, entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
2/09 - 6 anys SCS Prestació serveis sanitaris de cobertura pública
1/09 - 3 anys ICO - ICS Acord de col·laboració per al desenvolupament del servei de protecció radiològica de l'ICO en l'àmbit de les comarques de Girona, entre l'ICS, l'ICO i l'IDI
1/08 01/12/2008 - PSPV Ampliació d'ús d'espais Ed. Tramuntana
2/07 - 1 any ICO Cessió d'espais
3/07 - 31/12/2007 ICS - GSS Establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida
1/07 01/10/2007 - PSPV Ampliació d'espais i instal·lacions
3/05 - 1 any ICS Relacions generals
2/05 - 1 any ICS Prestació serveis sanitaris suport diagnòstic
1/05 01/02/2005 18 anys PSPV Cessió d'espais
6/03 - 1 any ICO Desplegament del sistema PET per a l'assistència sanitària i per a la recerca experimental clínica a l'HUB
5/03 - Indefinit FAPS-UB-ICS-ICO-IDI-CTBT Marc de col·laboració entre les entitats, en ordre a la creació de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
4/03 - Indefinit FIC-UAB-FIICSGTP-ICS-ICO-CTBT-IDI-IG Col·laboració científica per regular la cooperació científica en matèria de recerca biomèdica i ciències de la salut i de la vida, formació de personal investigador i edicions de publicacions en el marc de l'HU Germans Trias i Pujol
3/03 - Indefinit UAB-FIRHUVH-ICS-IDI-CTBT-FICF Col·laboració científica per regular la cooperació científica en matèria de recerca biomèdica i ciències de la salut i de la vida, formació de personal investigador i edicions de publicacions en el marc de l'HU Vall d'Hebron
2/03 04/06/2003 Indefinit Barnatron Subministrament de dosis radioactives de Flúor-18 a la unitat PET
1/03 01/01/2003 20 anys PSPV Cessió d'espais i instal·lacions
1/01 - Indefinit GC-PATRIMONI-Comissió Central de Subministraments Document de formalització de les condicions d'adhesió al Catàleg de Béns i Productes Homologats
1/96 - Indefinit UAB - ICS Adhesió de l'IDI al Conveni de docència i investigació de data 19/03/1990

  Llistat actualitzat a 06/06/2017. Actualització trimestral