• Imprimeix

Drets i deures

Els usuaris dels serveis de salut tenen drets, però també tenen deures, que cal que coneguin tant els mateixos ciutadans i ciutadanes com els professionals sanitaris.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya disposa d’una carta de drets i deures dels ciutadans i ciutadanes en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

La Carta dels drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària recull prop de cent drets i deures.


CARTELL RESUM