• Imprimeix

Aprenentatge i desenvolupament

Forma part de la nostra missió incentivar, promocionar i liderar la formació i docència en l’àmbit del diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear. Així, recolzem a treballadors, estudiants, associacions científiques i centres educatius en totes aquelles activitats docents d’interès pel diagnòstic per la imatge, proveint i facilitant els recursos necessaris per portar-la a terme.

Entenem la formació i la docència com una eina de desenvolupament de les competències i qualificacions dels professionals amb l’objectiu d’obtenir la màxima seguretat i eficiència en els procediments assistencials. Però alhora, creiem que és l’instrument per proporcionar a tots els treballadors l'oportunitat d'adquirir noves aptituds, coneixements i habilitats que permetin millorar el seu desenvolupament professional. Per això, volem que la formació sigui també un element de motivació, incentivació i promoció professional obert a tothom.     

La formació pròpia de l’IDI aposta per un model de formació d’alta qualitat amb metodologies educatives innovadores centrades en la en la capacitació i l’aplicabilitat directa en el lloc de treball. En primer lloc, integrem en equips multidisciplinaris als experts i professionals de referència de tots els centres. Posteriorment, dissenyem i desenvolupem el contingut didàctic o científic que ens permeti garantir l’aprenentatge per part de l’alumne/a i l’aplicabilitat en cada centre.

Segons sigui l’objectiu didàctic, utilitzem diferents estratègies educatives com ara les píndoles formatives o micro-cursos, en format e-learning i de fàcil accés. O bé, cursos d’actualització i capacitació presencials per a grups reduïts amb metodologies didàctiques actives i participatives. També dotem la nostra formació amb activitats complementàries i/o pràctiques específiques estretament vinculades a les necessitats d’aprenentatge de cada persona i centre. De la mateixa manera, utilitzem sistemes d’avaluació coherents, rigorosos i assolibles, que permeten objectivar l’aprenentatge, la qualitat docent impartida, i a més, identificar noves possibilitats de formació o de millora.

Les activitats formatives vinculades al Programa de Formació Corporativa de l’IDI estan certificades i són puntuables per a la carrera professional. A més, en totes aquelles activitats formatives en que sigui possible serà sol·licitat el reconeixement d’interès sanitari (RIS) a través de l’Institut d’Estudis de la Salut (IES). 

 

Si teniu interès en fer-nos arribar una proposta, suggeriment o dubte, pots fer-ho mitjançant la següent adreça electrònica: direccio.persones@idi.gencat.cat.

Àrea de Formació

Institut de Diagnòstic per la Imatge
Parc Sanitari Pere Virgili
Carrer Esteve Terrades, 30 -Edifici Mestral 2a planta-
08023 Barcelona