• Imprimeix

Starviewer

Starviewer és una plataforma informàtica de suport al diagnòstic per la imatge, totalment compatible amb l’estàndard DICOM, que incorpora les eines de visualització i valoració radiològica més avançades que es poden necessitar en el dia a dia de qualsevol centre hospitalari. La plataforma s’ajusta a les necessitats dels metges no especialistes, dels metges especialistes no radiòlegs (traumatòlegs, cirurgians, etc.) i dels metges radiòlegs.

El seu disseny modular permet l'addició de nous mòduls funcionals i a l’estar basat en estàndards permet integrar-se amb qualsevol sistema d'informació sanitària (PACS/HIS/RIS).

Aquesta plataforma permet crear models 2D i 3D, i visualitzar-los amb una alta qualitat a partir de qualsevol modalitat d’imatge radiològica: radiografies convencionals (CR i DR), tomografies (CT), ressonàncies magnètiques (MR), mamografies (MG), ecografies (US),  i fusió d’imatges (PET-CT i SPECT-CT).

L’equip STARVIEWER està format per investigadors i desenvolupadors especialitzats en processament de imatges del Laboratori de Gràfics i Imatge de la Universitat de Girona i per especialistes radiòlegs de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge.  La capacitat de desenvolupar eines a mida que integrin les tècniques de recerca més avançades i que alhora s’ajustin a les necessitats dels especialistes és el nostre gran potencial.  

La capacitat de desenvolupar eines a mida que integrin les tècniques de recerca més avançades i que alhora s’ajustin a les necessitats dels especialistes és el nostre gran potencial.

A més a més, l’equip Starviewer està preparat per donar un servei integral que cobreixi el manteniment, la formació i el desenvolupament a mida de qualsevol tipus de funcionalitat relacionada amb el processament i la visualització de imatges mèdiques que pugui requerir l’expert.

Característiques principals:

 • Integra en un mateix entorn funcionalitats bàsiques i avançades que s'ajusten a les necessitats dels experts mèdics.
 • Té un disseny modular que li permet integrar nous mòduls en funció de la demanda dels usuaris garantint màxima fiabilitat, flexibilitat i comoditat per l'usuari.
 • És multiidioma (català, castellà i anglès) .
 • És multiplataforma (pot executar-se sobre: Windows, GNU/Linux i Mac OS X).
 • Ha estat validat per l'IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), suporta el protocol DICOM (estàndard d'imatge mèdica), els diferents perfils definits per l'IHE, garantint la seva integració amb qualsevol sistema d'informació sanitària PACS (sistema d'arxiu d'imatge mèdica), HIS (sistema d'informació hospitalària) i RIS (sistema d'informació radiològica), entre d'altres.
 • S’ha desenvolupat sota el paradigma open-source i pel seu desenvolupament s’han usat, entre d’altres, les llibreries Qt, pel desenvolupament de les interfícies, les dcmtk i gdcm, per la gestió del protocol DICOM, i les itk i vtk, per les funcionalitats relacionades amb el processament i la visualització d’imatges.

Mòdul 2D

 El Visor 2D permet la visualització i manipulació d'imatges de qualsevol modalitat DICOM.

 Funcionalitats bàsiques:

 • Eines de manipulació d'imatge (scroll, desplaçament, zoom, finestra, etc.)
 • Rotació, inversió d'imatge, inversió de finestra
 • Eines de mesura (Distàncies, ROIs, angles, etc)
 • Gestió de volums 4D
 • Suport a imatges de color
 • Gestió automàtica de distribució d'imatges
 • Exportació a formats d'imatge estàndard (JPEG, tiff, bmp, etc)
 • Exportació a format DICOM (Creació de DICOMDIR en CD/DVD, disc dur, unitat externa, etc.)
 • Lectura i importació de format DICOMDIR
 • Serveis de Query/Retrieve/Store (PACS)
 • Compliment amb l'estàndard DICOM
 • Bolcat DICOM
 • Suport de tot tipus de modalitats d'imatge DICOM


 Funcionalitats avançades:

 • Reconstrucció ortogonal 2D integrada
 • Cursor 3D
 • Reference Lines
 • Sincronització automàtica i manual
 • Propagació
 • Hanging protocols
 • Gestió d'estudis relacionats
 • Thick slab (MIP, MinIP, Mitjana)
 • Funcions de color per estudis PET
 • Sistema de diagnòstic de configuració
 • Integració amb aplicacions externes de gestió hospitalària (RIS/HIS)

 

Mòdul 3D

A més del mòdul bàsic, el visor disposa de mòduls especialitzats que poden integrar-se al mòdul bàsic i oferir funcionalitats més avançades:

 • El mòdul de reconstrucció multiplanar (MPR) que permet veure de forma simultània diferents vistes d’un model 3D.
 • El visor 3D, que permet fer reconstruccions en tres dimensions a partir del les imatges, mèdiques del fitxer DICOM.
 • El mòdul d’impressió DICOM que permet imprimir les imatges del fitxer DICOM.

 

Mòdul fusió

 • Dins de les funcionalitat avançades del visor 2D inclou suport per als estudis de PET-TC i la fusió d'imatges SPECT-TC a qualsevol reconstrucció ortogonal.
 • Té suport per al càlcul de SUV (Standardized Uptake Value) al PET i s'ofereix per a diferents CLUT (Color Look-Up Table).
Data d'actualització:  06.02.2017