• Imprimeix

Enllaços d'interès

Altres enllaços d'interès


Radiòlegs de Catalunya · Web de Radiòlegs de Catalunya que agrupa la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge (SCRiDI) Associació Catalana de Radiologia Mèdica i (ACRAM), organitzacions que tenen com a missió dinamitzar l’especialitat des de la seva vessant científica, afavorir la relació amb d’altres societats científiques d’àmbit nacional o estatal i ésser l’interlocutor amb les institucions.


Radiological Society of North America · Web de la RSNA, Societat Radiològica d’Amèrica del Nord, organització de professionals compromesos amb l’excel·lència en l’atenció al pacient mitjançant l’educació i la investigació.

Sociedad Española de Radiología Médica · Web de la SERAM, organització mèdico-científica i professional dedicada a promocionar entre els seus membres la docència, desenvolupament, defensa i investigació de tots els aspectes diagnòstics i terapèutics relacionats amb la imatge mèdica. Consejo de Seguridad Nuclear ·Web del Consejo de Seguridad Nuclear, que és l’entitat estatal que té com a missió protegir als treballadors, a la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants, aconseguint que les instal·lacions nuclears i radioactives siguin operades pels titulars de forma segura, i establint les mesures de prevenció i correcció davant d’emergències radiològiques, qualsevol que sigui el seu origen. Hi trobareu informació de les actuacions que desenvolupa per exercir la seva missió.

Associació Catalana d’Infermeria Radiològica · Web de l'Associació Catalana d’Infermeria Radiològica, associació professional que agrupa aquests professionals del territori autonòmic de Catalunya, i que treballen en l’àmbit de les radiacions ionitzants: Diagnòstic per Imatge, Medicina Nuclear i Radioteràpia.

Associació Catalana de Tècnics en Imatge per al Diagnòstic · Web de l’Actedi, associació professional que té l’objectiu de promoure, formar i vetllar pels interessos dels Tècnics en Imatge per al Diagnòstic.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) d’Informació  · Web de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)  entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que actua al servei de les polítiques públiques i està sotmesa a l'ordenament jurídic privat, té com a missió generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, seguretat i sostenibilitat del sistema de salut, facilitant la presa de decisions als ciutadans, professionals, gestors i planificadors.

CatSalut Respon · CatSalut Respon ofereix un servei d’atenció permanent, accessible, resolutiu, pròxim i professional les 24 hores.

TicSalut · La Fundació TicSalut és un organisme del Departament de Salut, que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l'àmbit de la salut, fa d’observatori de noves tendències, innovació i seguiment d'iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalització i homologació de productes.

Canal Salut del Departament de Salut · Si voleu tenir més informació relacionada amb temes de salut us recomanem visitar el Canal Salut.

Canal Salut. Diagnòstic per la Imatge · Dins de Canal Salut, es troba el canal temàtic Diagnòstic per la Imatge, on podeu consultar i obtenir informació detallada sobre diferents aspectes del radiodiagnòstic i altres tècniques de diagnòstic per la imatge.

Canal Seguretat dels pacients · El Canal Seguretat dels pacients és un espai de referència sobre la seguretat dels pacients on es pot trobar informació científica, objectiva i actualitzada per a la ciutadania i per als professionals.

Institut Català de la Salut  · Empresa pública, adscrita al Departament de Salut, dedicada a la prestació d'atenció sanitària. És el major proveïdor del Servei Català de la Salut, ens assegurador de la cobertura sanitària universal a Catalunya.